Pieteikties konsultācijai

EDLUS būvniecībai

LMT EDLUS būvniecībai ir īpaši izstrādāts risinājums būvniecības nozarei, nodrošinot darbinieku reģistrāciju un datu pārvaldīšanu slēgta un atvērta tipa objektos. Tā ir ērtākā un vienkāršākā sistēma, kas vienmēr atbilst likumdošanai.

Priekšrocības

Atbilstība likumdošanai

Risinājums nodrošina nodarbināto personu darbalaika uzskaiti un informāciju par viesiem un apakšuzņēmējiem atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām (EDLUS). Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes  likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Ilgtermiņa partneris

Sistēma radīta Latvijā, domājot par mūsu uzņēmēju vajadzībām. Mēs turpināsim to attīstīt, pievienojot jaunas funkcijas atbilstoši mūsu klientu ieteikumiem, un ieviesīsim atjauninājumus, sekojot līdzi izmaiņām likumdošanā.

Efektīva pārraudzība

Ja svarīgi kontrolēt faktiski nostrādātās stundas, digitalizē darba laika uzskaites procesu! Tev nav jāatrodas uz vietas, lai zinātu, kurš šobrīd ir darbā – reāllaikā iegūsti informāciju par darbiniekiem un viesiem, kas atrodas objektā.

Izdevīgs un drošs darījums

Beztermiņa līgums, ātra ieviešana un apmācība bez papildu maksas. Atbalsts un uzturēšana iekļauta ikmēneša abonēšanas maksā.

Iespējas

Informācija par darbiniekiem

Darbinieka profils:

 • Vārds un uzvārds
 • Personas kods
 • Darba līguma numurs un tā noslēgšanas datums
 • Amats un būvspeciālista numurs (ja tāds ir)
 • Telefona numurs
 • Brīvais lauks

Darba laika uzskaite:

 • Darbinieka vārds un uzvārds
 • Darbinieka darba devēja nosaukums
 • Laiks, kad darbinieks ieradās objektā
 • Laiks, kad darbinieks pameta objektu
 • Kopējais uzturēšanās laiks objektā

Darbinieku reģistrēšanās un izrakstīšanās

 • Reģistrēšanās un izrakstīšanās, izmantojot NFC uzlīmi, viedtālruni vai pirksta nospieduma lasītāju
 • GeoFencing – reģistrēšanās un izrakstīšanās vietas koordinātas validācija pret definēto objekta teritoriju (noderīgi atvērta tipa objektos)
 • Informācija, vai viedtālrunis atrodas vai neatrodas definētājā objekta teritorijā reģistrācijas brīdī
 • Manuāla darbinieku reģistrēšanās un izrakstīšanās – gan interneta pārlūkā, gan viedtālruņa lietotnē

Objekti un apakšuzņēmēji

Objektu reģistrs:

 • Informācija par objektu (nosaukums, adrese, pasūtītāja nosaukums, līguma summa u.c.)
 • Objektā nodarbinātie apakšuzņēmēji (nosaukums, līgumiskās attiecības, līguma summa u.c.)
 • Objektā nodarbinātie darbinieki (vārds, uzvārds, uzņēmums)
 • Objekta laukumi – objekta teritorijas iezīmēšana (GeoFencing)

Apakšuzņēmēju reģistrs:

 • informācija par uzņēmumiem (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefons u.c.);
 • informācija par uzņēmuma darbiniekiem (vārds, uzvārds, darba līguma numurs un noslēgšanas datums, amats u.c.);
 • lietotāju tiesību noteikšana un pārraudzība.

Viesi

 • Darbu vadītājs vai atbildīgā persona var reģistrēt un izrakstīt viesi
 • Objektā esošo viesu pārraudzība viedtālruņa lietotnē un interneta pārlūkā
 • Viesu saraksta eksporta iespēja

Statistika

 • Reāllaika dati par darbiniekiem un viesiem, kas atrodas objektā
 • Datu eksports par nostrādātām stundām dažādos griezumos (objektam, uzņēmumam vai konkrētam darbiniekam)
 • Datu eksports par visām personām, kas datu pieprasījuma brīdī atrodas objektā
 • Iespēja sinhronizēt datubāzes ar VEDLUDB, ko Lietotājs veic pats, apstiprinot konkrēto darbību interneta pārlūka vidē

Piekļuves tiesības

 • Piekļuves tiesību piešķiršana atbilstoši kompetencēm un amatam
 • Apakšuzņēmēju piekļuves tiesību piešķiršanas iespēja katrā objektā

Paziņojumi
Automātiski paziņojumi par neatbilstībām un atgādinājumi, piemēram:

 • kuri darbinieki atrodas objektā pēc noteiktā darbalaika;
 • atgādinājumi par VEDLUDB atskaišu termiņu;
 • paziņojumi par iekārtām bezsaistē.

Kā sākt lietot

Konsultācija

Lai noskaidrotu, kā Tavam uzņēmumam noderēs ELDUS būvniecībai, piesakies konsultācijai tepat mājaslapā vai pie sava LMT klientu konsultanta.

Līgums

Lai sāktu izmatot EDLUS būvniecībai, noslēgsim beztermiņa līgumu par pakalpojuma lietošanu.

Pakalpojuma aktivizācija

Sistēma būs gatava lietošanai 3 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Svarīgi zināt

 • Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju un Līguma noteikumiem par EDLUS pakalpojumu, tai skaitā, Līgumā ietvertajiem Personas datu apstrādes noteikumiem. Regulas izpratnē Pakalpojuma ietvaros apstrādājamo personas datu Pārzinis ir Klients – juridiska persona, kas lieto EDLUS pakalpojumu. Lūgums iepazīties ar konkrētā Pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto subjektu tiesību īstenošanu. LMT kā EDLUS pakalpojuma darbības (pieejamības) uzturētājs un funkcionālo iespēju nodrošinātājs darbojas kā Apstrādātājs Regulas izpratnē, veltot datu apstrādes jautājumiem vislielāko vērību. Līgumā ietvertie Personas datu apstrādes noteikumi ir uzskatāmi par Pārziņa norādījumiem Apstrādātājam par to, kā EDLUS pakalpojuma ietvaros veicama personas datu apstrāde.
 • Informācija par LMT kā Pārziņa īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā LMT sniegto pakalpojumu ietvaros pieejama LMT privātuma politikā.
 • Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas LMT pakalpojumu izmantošanas iespējas, pakalpojumu lietošanas laikā LMT var ar Tevi sazināties (telefoniski, nosūtot īsziņu, e-pastu vai ziņu interneta pārlūkā) par pakalpojuma administrēšanas un lietošanas jautājumiem.